Woningbeheer op Bonaire


Voor woningbeheer bent u bij Houses On Bonaire aan het juiste adres. Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven, is ontzorgen. U hoeft dus geen familie of vrienden in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd. Houses On Bonaire verzorgd zowel het financieel, administratief als technisch beheer van uw woning.

Huis verkopen bonaire
Huis verkopen Bonaire

Financieel & administratief beheer


 • Huurfacturen verzenden;
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen;
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen;
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden;
 • Verzorgen van aanmaningen en indien nodig inschakeling van gerechtsdeurwaarder;
 • Verrichten van betalingen met toestemming  van verhuurder;
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan;
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden;
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder;

Technisch beheer


 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen;
 • Verrichten van inspectie bij klachten;
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst;
 • Afhandeling klachtenonderhoud;
 • Indien gewenst opstellen van jaar- en meer jaren begrotingen;
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
 • Controle ingediende nota’s;
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig;
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten;
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten;
 • Verhelpen technische storingen;
 • Coördineren onderhoudsopdrachten.
Huis verhuren bonaire


Wat zijn de kosten van woningbeheer?

Voor het beheer rekenen we een percentage van de huur. Voor grotere portefeuilles  maken we graag afspraken op maat.